forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

                    Завдання на канікули. 10клас.
                     Теоретичні питання.

1.Механічний рух.Основна задача механіки.
2. Траекторія, шлях. Переміщення.
3. Система відліку.
4. Прямолінійний рівномірний рух.
5. Швидкість рівномірного прямолінійного руху, одиниці вимірювання.
6. Рівняння рівномірного прямолінійного руху.
7. Графіки залежності проекції швидкості, проекції переміщення і координати від часу для
прямолінійного рівномірного руху.
8. Відносність руху, закон додавання переміщень і швидкостей.
9. Прямолінійний рівноприкорений рух.
10.Прискорення, одиниці вимірювання.
11. Швидкість, переміщення і координата для прямолінійного рівноприскореного руху.
12.Графіки залежності проекції прискорення, проекції швидкості, проекції переміщення і координати
від часу.
13.Вільне падіння. Прискорення вільного падіння.
14. Криволінійний рух.Рівномірній рух по колу.
15. Період обертання, обертова частота, кутова швидкість, лінійна швидкість і доцентрове
прискорення при рівномірному русі по колу.
16. Інеціальна ситема відліку.
17. Взаємодія тіл. Сила . Рівнодійна сила.
18. Інертнісь тіл. Маса.
19. Закони Ньютона. Межі їх застосування.

Задачі.

1. Чи може тіло одночасно перебувати у стані спокою і рухатись?
2. Повітряна куля летить захоплена вітром. Чи рухається вона відносно Землі, відносно повітря?
3. Як виглядатиме траекторія руху штучного супутника Землі відносно Сонця?
4. Мостовий кран підняв вантаж на 2,5м і одночасно перемістив його на 5м у горизонтальному
напрямку. Знайти шлях вантажу і модуль його переміщення за час руху.
5. Рівняння руху тіла x=-500 + 5t. Визначте початкову координату тіла, проекцію швидкості і
координату тіла через 5с.
6. Рівнянння руху велосипедиста х=-400+6t, а мотоцикліста х=1000-20t. Визначте час і місце
зустрічі велосипедиста і мотоцикліста.
7. Рівняння руху легкового автомобіля має вигляд х=100-10-2t. Визначити початкову
координату автомобіля, початкову швидкість і прискорення, написати рівняння миттєвої
швидкості.
8. Автомобіль може розігнатися зі старту до швидкості 100км/год за час 18с. За який час і на
якій відстані він може розігнатися до швидкості 60км/год.
9. Тіло вільно падає з висоти 320м. Скільки часу воно падатиме і якої найбільшої швидкості
досягне?
10. Тіло кинуто вертикально вгору зі швидкістю 50м/с. Через який час воно впаде на землю і на
якій максимальній висоті воно побувало?
11. З однієї точки з інтервалом 3с вертикально вгору кидають два тіла з однаковою початковою
швидкістю 40м/с. Через який час і на якій висоті від точки кидання вони зустрінуться?
12. З якою лінійною швидкістю рухалось рівномірно тіло по колу радіусом 50м, якщо за 10хв
воно здійснило 60 обертів.
13. Хвилинна стрілка вдвічі довша за годинну. У якої з них доцентрове прикорення кінця стрілки
менше? У скільки разів?
14. Знайти частоту обертання барабана лебідки діаметром 16см при підйомі вантажу зі
швидкістю 0,4м/с.
15. Частота обертання повітряного гвинта літака 1500об/хв. Скільки обертів робить гвинт на
шляху 90км при швидкості польоту 180км/год?
16. З якою швидкістю автомобіль повинен проходити середину випуклого моста радіусом 40м,
щоб доцентрове прискорення дорівнювало прискоренню вільного падіння?