forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

завантажити заяву 

 

Заява батьків, або осіб,                                                           Начальнику Чернігівського ліцею

 що їх замінюють                                                                      з посиленою військово-фізичною

                                                                                                         підготовкою     Шпаку М.В.

                                                                                                         батько (П.І.П.) ______________________

                                                                                                         ___________________________________

                                                                                                         мати (П.І.П.) _______________________

                                                                                                         ___________________________________

                                                                                                         адреса  ____________________________

                                                                                                         ___________________________________

                                                                                                         ___________________________________

                                                                                                         тел.  _______________________________

                                                                                                         син (П.І.П.)_________________________

                                                                                                          ___________________________________

                                                                                                         адреса   ___________________________

                                                                                                          ___________________________________

                                                                                                          _________________________________

                                                                                                         тел. _______________________________

 

ЗАЯВА

      Прошу зарахувати мого сина кандидатом для вступу до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Даю згоду на обробку  персональних даних  сина.

 

Дата __________                Підпис________                       Прізвище__________

 

Заява вступника

 

ЗАЯВА

   Прошу зарахувати мене кандидатом для вступу до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Даю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

 

Дата __________                Підпис________Прізвище__________