forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

Поради ліцеїсту Чернігівського ліцею з ПВФП з підготовки домашніх завдань

   Зрозумій важливість і мету домашньої роботи, викликай у себе інтерес до цієї роботи, засто­суй прийом самонавіювання. Потри руки, ніби відчуваючи задоволення, посміхнися (це най­головніше) і скажи собі: «Мені дуже хочеться добре підготуватися до майбутніх уроків».

   Якщо прийом самонавіювання не спрацював, то залишається тільки одне: силою волі примусь себе сісти за стіл.

   Дотримуйся правил навчальної роботи:

- приступивши до роботи, не дозволяй собі відволікатися від неї;

- усні завдання чергуй із письмовими;

- виконавши завдання з якого-небудь предме­та, переходь до предмета, відмінного від по­переднього (математика — історія — фізика);

- почни з легкого завдання, якщо ти повільно втягуєшся в роботу;

- нераціонально готуватися лише з тих пред­метів, із яких тебе повинні викликати.

   Не можна механічно заучувати текст: основа запам'ятовування — розуміння. Читаючи, ви­діляй головні думки, згадуй раніше вивчене, вичлени конкретні приклади, факти, з'ясуй значення незнайомих слів, склади план.

   Текст не читай кілька разів поспіль, а перека­зуй. Матеріал краще запам'ятається, якщо він закріплений у пам'яті в той же день.

   Якщо не можеш розв'язати задачу — не хви­люйся. Відклади її, а через деякий час візьмися за неї знову і тобі пощастить,

   Використовуй усе багатство підручника: звер­тайся до змісту; пам'ятай, що головні положен­ня виділяються курсивом, розрядкою, «напів­жирним» шрифтом; розглянь ілюстративний матеріал, користуйся довідковим матеріалом; прочитай питання перед вивченням матеріалу, а потім дай відповіді на них.

    Займися самоконтролем — сам перевір виконан­ня домашнього завдання. Цінний прийом самоконтролю — переказ вивченого матеріалу; головна форма самоконтро­лю — застосування отриманих знань на практиці.