forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

  Витяг  із  правил  прийому

до Чернігівського  ліцею з ПВФП на 2017 рік

      До ліцею приймаються юнаки – громадяни України віком  15 років на  рік вступу, які  здатні  за  станом  здоров'я  навчатися  в  ліцеї,  виявили  бажання  стати  офіцерами  Збройних  сил, інших  військових  формувань  України  та  мають  базову  загальну  середню  освіту.

      Юнаки,  які  виявили  бажання  вступити  до  ліцею,  надають  особисто  або надсилають  до  ліцею  поштою  терміном  з  1 квітня  до 30 травня  року  вступу такі  документи:

  • особисту заяву вступника про бажання навчатися в ліцеї;
  • заяву батьків (або осіб, що їх  замінюють), у якій  указують  про згоду юнака навчатися  в  ліцеї;
  • автобіографію;
  • характеристику  й табель  успішності  за 9-й клас ( I семестр), засвідчені підписом  директора і печаткою  загальноосвітнього  навчального  закладу;
  • копію свідоцтва про народження;
  • копію ідентифікаційного  номеру;
  • довідку про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3);
  • 4 фотокартки 3 Х 4 см (без головного убору);
  • папку картонну  (швидкозшивач)  для  файлів,  8 файлів, конверт з маркою зі зворотньою  адресою;
  • медичну довідку про проходження  медичного  огляду (облікова  форма МОЗ України № 086); висновок про  проходження рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної клітини (з 15 років); електрокардіограму з розшифровкою;  медичну  картку  амбулаторного  хворого  (облікова  форма МОЗ України № 025-0) та  вкладний лист на  підлітка  до неї  (облікова  форма МОЗ України № 025-1/0); медичну  довідку  про  зроблені  щеплення (облікова  форма  МОЗ України  № 063/о).

      Вступники  особисто  подають  до  приймальної  комісії  ліцею  в  день  прибуття  на  вступні  випробування:  свідоцтво про базову  загальну  середню освіту;  загальний  аналіз  крові  й  сечі,  зроблені  за  три-чотири  дні  до  прибуття  на  вступні  іспити;  амбулаторну  картку  підлітка.   

      Вступні  випробування  передбачають: 

      -   фахові  вступні  випробування: медичний  огляд,  психологічне  обстеження,  перевірка  рівня  фізичної  підготовленості;

      -   вступні  іспити  із загальноосвітніх  предметів:  українська мова (диктант),  математика  (письмово).

      Вступники, які не витримали фахові випробування, до вступних  іспитів  не допускаються.

      Додаткову інформацію можна отримати в Чернігівському ліцеї з ПВФП за адресою:   14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1.

 Тел.:  ( 04622)  53134 Факс: (04622)  53134

Офіційний  сайт  ліцею:       vlch.org