forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Правила прийому 

до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2021 році

Загальні положення

  1. Правила прийому до Чернігівського ліцею з посиленою військово - фізичною підготовкою (далі - Правила) розроблені відповідно до Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.1999 р. № 717, Правил прийому до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених наказом Міністра освіти України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 26.07.1999 року №266/222/363, наказу уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08.01.2014р. №1/02-14 « Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211(зі змінами), Постанови Головного  державного санітарного  лікаря України  від 22.08.2020 року № 50 «Про  затвердження  протиепідемічних  заходів у закладах  освіти  на  період карантину  в зв'язку  із поширенням  коронавірусної хвороби  (COVID-19),  Статуту ліцею, рішення приймальної комісії ліцею від 29.03.2021року і визначають порядок організації відбору вступників до Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (далі - ліцею) і порядок проведення вступних випробувань.
  2. Ліцей забезпечує отримання здобувачами освіти повної загальної середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку. Випускники ліцею отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти державного зразка і направлення адміністрації ліцею (з урахуванням результатів навчання та особистих здібностей юнака) для вступу до вищих військових навчальних закладів Збройних сил України та інших військових формувань України.
  3. До ліцею приймаються юнаки - громадяни України віком 15-16 років, що закінчили 9 класів на рік вступу, які  здатні за станом здоров'я навчатися в ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних сил,  інших військових формувань України та мають базову  загальну середню освіту.
  4. Відбір вступників проводиться на підставі вивчення особової справи юнака, зарахування до ліцею - за результатами вступних випробувань.
   1. Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних іспитів, зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один із батьків - військовослужбовців загинув під час виконання службових обов'язків.
   2. Переважним правом зарахування до ліцею, за умови позитивного складання вступних випробувань користуються юнаки в яких один із батьків є військовослужбовцем, що має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, юнаки, в яких один із батьків звільнений з військової служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, юнаки, в яких один із батьків є військовослужбовцем, що став інвалідом внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби (згідно з п. 5 ст.13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).
   3. Першочергове право на зарахування до ліцею, за умови  рівної кількості набраних балів, мають юнаки з числа дітей учасників бойових дій, учасників  АТО/ООС, дітей військовослужбовців; дітей, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або загинули під час виконання службових обов'язків; дітей  з багатодітних сімей.

                                    Порядок відбору вступників

  1. Начальник ліцею:
 • забезпечує заклади загальної середньої освіти матеріалами наочної агітації, що відображають життя ліцею, правила прийому;
 • організовує прийом особових справ у ліцей.
  1. Організацію прийому до ліцею здійснює приймальна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника ліцею, який є її головою. Заступником голови приймальної комісії ліцею призначається заступник начальника ліцею з навчальної роботи.
  2. На приймальну комісію покладається:
 • прийом та розгляд документів вступників до ліцею й оформлення їх в особову справу;
 • конкурс  особових справ (критеріями є середній бал документа про освіту*, характеристика, наявність пільг);
 • медичний огляд;
 • перевірка рівня фізичної підготовленості;
 • організація й проведення вступних іспитів;
 • підготовка проекту наказу про зарахування вступників ліцеїстами;
 • складання звіту за формою, яку затверджує голова приймальної комісії.
  1. Начальник ліцею безпосередньо здійснює контроль за роботою приймальної комісії ліцею з відбору та прийому кандидатів на навчання й відповідає за своєчасне та якісне комплектування ліцею ліцеїстами, визначає розпорядок дня на період проведення вступних випробувань та правила поведінки вступників у ліцеї.
  2. Вступники прибувають до ліцею в зазначені їм терміни. Вступників розподіляють у групи. Кожна група складається з двох відділень кількістю до 25 чоловік.
   1. З 12 квітня до 04 червня 2021 року юнаки, які виявили бажання вступити до ліцею, надають особисто або (надсилають поштою або   електронною поштою  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)  такі  документи:

   - особисту заяву вступника (на ім'я начальника ліцею) про бажання навчатися в ліцеї;

   - заяву батьків (або осіб, що їх замінюють), у якій указують про згоду юнака навчатися в ліцеї;

   - характеристику і табель успішності за 9-й клас (І семестр), засвідчені підписом директора і печаткою закладу загальної середньої освіти;

   - копію документа, що засвідчує  пільгу;

   Документи після надходження до ліцею оформлюються в особову справу, яку розглядає приймальна комісія ліцею і  складає списки вступників    (додаток 1). Списки підписуються всіма членами комісії.

   Начальник ліцею з 04 до 14 червня повідомляє юнаків про їх зарахування  вступниками до ліцею та термін прибуття на вступні випробування.

   У день прибуття  на вступні випробування абітурієнти  особисто подають до приймальної комісії ліцею:

   - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

   - копію свідоцтва про народження, копію паспорту та  витягу  з єдиного державного демографічного  реєстру  щодо  реєстрації  місця проживання;

   - копію  ідентифікаційного  номеру;

   - довідку про склад сім'ї та реєстрацію (форма № 3);

   - 4 фотокартки 3х4 см (без головного убору);

   - папку  картонну  (швидкозшивач)  для  файлів,  8 файлів;

   - медичну довідку   (облікова форма МОЗ України № 086/о);

   - медичну  картку  амбулаторного  хворого  (облікова  форма МОЗ України      № 025-о) та  вкладний лист на  підлітка  до неї  (облікова  форма МОЗ України   № 025-1/о);

   - медичну довідку про зроблені щеплення (облікова форма МОЗ України         № 063/о).

   - висновок про  проходження рентгенологічного (флюорографічного) дослідження органів грудної клітини (з 15 років);

   - електрокардіограму з розшифровкою.

   - загальний аналіз крові й сечі,  зроблені за три-чотири дні до прибуття на вступні іспити;

   - медичну картку амбулаторного хворого.

  Організація  вступних випробувань та іспитів 

  1. До початку вступних випробувань голова приймальної комісії проводить бесіду з вступниками, їх батьками та особами, що їх замінюють, на якій інформує про призначення ліцею, порядок комплектування першого курсу, організацію та проведення іспитів, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості й психологічного обстеження вступників, доводить до відома критерії оцінки письмових робіт із кожної дисципліни, оголошує порядок доведення до відома вступників результатів складання іспитів, механізм зарахування до ліцею тих вступників, які витримали вступні випробування та порядок відправки за місцем проживання тих, хто не пройшов за конкурсом. Норми оцінювання вступних іспитів, правила виконання вправ при проведенні перевірки рівня фізичної підготовки, порядок проведення психологічного обстеження, медичного огляду вивішується на дошці оголошень.
  2. Вступні випробування передбачають:
  • фахові вступні випробування: медичний огляд, перевірка рівня фізичної підготовленості;
  • вступні іспити із загальноосвітніх предметів: комбінований тест з математики  та  української  мови  (письмово).

     Згідно з розкладом у 2021 році вони  відбудуться  з 14.06 до 18.06.2021 року.

  1. Медичний огляд вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, яке затверджене наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року №402 (на підставі графи 1 ТДВ «Д»).

      Для його проведення вступники прибувають у призначений час до медичного пункту під керівництвом вихователя, маючи при собі екзаменаційні листи та медичну  картку  амбулаторного  хворого.

      Рішення  про  придатність  (непридатність)  для  навчання  у  ліцеї  приймається  лікарем  ліцею  за анамнезом  попереднього  медичного  огляду  за місцем  проживання (облікова форма МОЗ України № 086/о) та  результатами  об'єктивного  обстеження  абітурієнтів.

       Абітурієнт  вважається придатним  для  навчання  у  ліцеї,  якщо  його  стан  відповідає  вимогам  наказу  Міністра  оборони  України  № 402-2008 р.

       Остаточне  рішення  про  придатність  для  навчання  у  ліцеї  оформляється  в  журналі  протоколів    медичного  огляду.

       Лікар  ліцею роз’яснює  батькам (особам,   що  їх  замінюють) вступника, якого визнано непридатним за медичними показниками, причини такого висновку.

  1. Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після проведення медичного огляду відповідно до таблиці оцінювання виконання нормативів рівня фізичної підготов­леності (додаток 2).
  2. Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.
  3. Вступники складають вступний іспит (комбінований тест) за обсягом навчальних програм 9-го класу закладу загальної середньої освіти.
  4. Вступники, які закінчили 9  класів закладу загальної середньої освіти й отримали свідоцтво з середнім  балом  7 (сім) і вище та мають  оцінки  7 (сім) і  вище  з  предметів, які передбачені  вступними іспитами  ліцею ( українська  мова, математика), за їхнім бажанням  звільняються від  складання  комбінованого  тесту. В екзаменаційний лист виставляють  оцінки  з математики та  української  мови  зі  свідоцтва  за  9 клас та  відповідні  рейтингові   бали.
  5. Результати тесту заносяться спочатку в екзаменаційну відомість (додаток 3), а потім - в екзаменаційний лист вступника (додаток 4) цифрами та літерами.
  6. Розклад вступних випробувань затверджується начальником ліцею та погоджується начальником Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації не пізніше, ніж за 10 днів до їх початку, і доводиться до відома вступників не пізніше, ніж за дві доби. У розкладі вказуються дні проведення і час медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості юнаків, комбінованого тесту.
  7. Завдання  комбінованого  тесту, відповідно до наказу начальника ліцею, розробляються навчальним відділом відповідно до навчальних програм основної школи, погоджуються з начальником Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації,  видаються начальнику ліцею в запечатаних конвертах  (з розрахунку один конверт на один іспит) і до початку іспитів зберігаються у нього. Конверт з екзаменаційними матеріалами розкривається начальником ліцею в присутності екзаменаційної комісії за одну годину до початку  комбінованого  тесту, про що складається акт (додаток 5).
  8. У приміщення, що визначені для складання комбінованого тесту, допускаються лише вступники, екзаменатори, голова й заступник голови приймальної комісії та особи, які прибули для перевірки й контролю процесу прийому до ліцею.
  9. Вступники прибувають для складання комбінованого тесту , маючи із собою екзаменаційні листи та письмове приладдя.

      Вступники, які у призначений час не прибули на  іспит (комбінований  тест) без поважних причин, до складання  комбінованого  тесту не допускаються.

      При отриманні вступниками оцінки  початкового рівня повторне складання комбінованого  тесту не дозволяється.

  1. Про неможливість за станом здоров'я чи з інших причин скласти комплексний тест вступник повинен доповісти командиру роти - старшому офіцеру-вихователю, або голові екзаменаційної комісії  і діяти за їх розпорядженням. У такому випадку, за відповідною заявою батьків ( осіб, що їх замінюють), рішення про перенесення  часу складання комбінованого тесту  приймається  приймальною комісією.
  2. Вступники у визначений розкладом іспитів час займають місця в приміщенні, визначеному для складання комбінованого тесту. Їм оголошується порядок проведення комбінованого тесту. Екзаменатори збирають екзаменаційні листи вступників і в обмін видають листи - вкладинки (додаток 6) із закріпленими на них титульними ярликами (додаток 7). Кожний вступник заповнює титульний ярлик.

         Уся письмова робота (як у чистовому варіанті, так і в чорновому) виконується тільки на листах - вкладинках синіми або фіолетовими чорнилами (пастою). Робити помітки чи позначки на роботах не дозволяється.

      На  виконання  комбінованого  тесту  передбачено  60 хвилин. Час визначається з моменту закінчення  оформлення титульного листа та  завдання.

  1. Після виконання роботи або після закінчення часу, який надається для виконання комбінованого тесту, титульні ярлики та листи - вкладинки здаються екзаменаторам, які попередньо звіряють дані, зазначені в титульних ярликах і повертають вступникам екзаменаційні листи.

     Усі письмові роботи відразу після закінчення тесту здаються секретарю  приймальної  комісії, який проставляє на титульному ярлику і на кожному листі - вкладинці цифровий або інший умовний шифр. Зашифровані титульні ярлики зберігаються в сейфі  секретаря  приймальної  комісії, а  листи - вкладинки відразу видаються екзаменаторам для перевірки.

      Перевірка та оцінювання комбінованого  тесту з математики та української мови проводиться відповідно до вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій щодо проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах, норм оцінювання  комбінованого тесту (додаток 8). Оцінювання  результатів  тесту  здійснюється  з  кожного навчального  предмета  окремо.

  1. Після закінчення перевірки екзаменатори проставляють на першій сторінці  листа - вкладинки  рейтинговий екзаменаційний бал та оцінку у дванадцятибальній системі оцінювання навчальних досягнень і завіряють їх підписами.

         Потім  роботи передаються   секретарю  приймальної комісії для розшифрування, після чого  рейтингові бали та оцінки проставляються в екзаменаційні листи та відомості.

         Виправлення оцінок, помилково проставлених за результатами складання іспиту, допускається лише з відома екзаменаційної комісії за рішенням голови приймальної комісії й оформлюється протоколом.

  1. Письмові екзаменаційні роботи всіх вступників знищуються через рік після закінчення іспитів.
  2. 31. Після завершення перевірки робіт і затвердження результатів головою  приймальної  комісії  командир роти - старший офіцер-вихователь оголошує оцінки   вступникам.

           Одночасно на дошку оголошень вивішуються списки з рейтинговими балами та  оцінками у дванадцятибальній системі оцінювання.

       Вступники, які отримали   3  рейтингові  бали (оцінка 3)  і  менше  з  одного з  предметів  вважається таким, що не  пройшов  конкурсне  випробування й  до  підсумкового засідання  приймальної  комісії  не  допускається.

  1. Апеляції на результати вступних іспитів розглядає в день оголошення оцінок апеляційна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника ліцею.

        Відповідне рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою апеляційної комісії.

  1. Вступники, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до ліцею за конкурсом, відповідно до сумарної кількості набраних рейтингових балів.
  2. Прохідний бал визначається з урахуванням результатів  перевірки рівня фізичної підготовленості та рейтингових балів з математики та  української  мови (за  результатами  комбінованого  тесту) і оголошується перед заключним засіданням приймальної комісії.
  3. Приймальна комісія в першу чергу вирішує питання про зарахування до ліцею вступників, які користуються пільгами, а потім решти вступників у порядку конкурсного добору.

         Начальник Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації має право  збільшити кількість ліцеїстів для зарахування до ліцею до 15%  понад встановлену чисельність набору.

  1. Наказ про зарахування начальник ліцею видає не пізніше двох діб після заключного засідання приймальної комісії. Наказ оголошується всім вступникам, їх батькам (особам, що їх замінюють) і працівникам ліцею, а списки вивішуються на дошку оголошень.
  2. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та порядку, до складання вступних випробувань не допускаються і відправляються  за  місцем  проживання.
  3. Відправлення вступників з ліцею з будь-яких причин проводиться на підставі наказу начальника ліцею після його оголошення вступникам.
  4. Вступники, які не прийняті на навчання за результатами конкурсних випробувань, відправляються до місця постійного проживання. Кожному з них видається відповідна довідка про результати складання вступних випробувань, яка підписується секретарем приймальної комісії і засвідчується гербовою печаткою ліцею.

       Вступники з числа дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків, відправляються з ліцею в супроводі піклувальників, представника закладу освіти, з якого він прибув, або представника ліцею.

  Протиепідемічні  заходи

  1. Допуск працівників ліцею  вступників  та  їхніх  батьків, осіб, що їх заміщують (не  більше однієї  особи), до  будівлі  навчального  корпусу  ліцею  здійснювати  після  проведення  термометрії, оцінки  наявності  ознак  респіраторних  хвороб  та  за  умови  одягнення захисної  маски/респіратора (без клапану) так, щоб були  покриті  ніс та рот. Респіратори  можуть  використовуватися  протягом  усього  дня, захисні  маски  повинні  змінюватися  кожні  три  години,  або якщо  маска  забруднилась/стала  волога.
  2. На вході до  будівлі  організувати  місця  для  обробки  рук антисептиками  спиртовмісними  з  концентрацією  активно  діючої  речовини  понад 60%  для ізопропілових  спиртів  та  понад  70%  для  етилових  спиртів. Місця для обробки  рук  позначити  яскравим  вказівником  про  необхідність  дезінфекції  рук.
  3. Аудиторії, в яких  проводяться  вступні  випробування,  перед  і  після їх    проведенням    провітрювати  не  менше  30 хв. Під  час   проведення, за  сприятливих  погодних  умов,  відчиняти  вікна  при  зачинених  вхідних дверях.

  43.Після  проведення  вступних випробувань  провести  очищення  й  дезінфекцію  поверхонь (в тому  числі дверних ручок, столів, місць для  сидіння) та  провітрювання.

   

                                         Секретар  приймальної  комісії                                                              С.Г. Пашко

                                                                                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                                                                   до п.11 Правил прийому

 СПИСОК

вступників групи № ___  відібраних для вступу до Чернігівського ліцею з ПВФП

приймальною комісією ліцею

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Число, місяць,

рік народження

Короткі

відомості про батьків

Середня арифметична оцінка з усіх підсумкових оцінок за рік з табеля успішності за 9-й клас

Іноземна

мова, яка вивчалася

Дані зі шкільної характеристики (позитивне, недоліки)

1

2

3

4

 

5

 

6

7

 

Примітка. Список складається  за  область в алфавітному порядку.

 

Голова приймальної комісії           ___________________________________________________________________

                                                                                                    (підпис, ініціали, прізвище)

Члени  приймальної  комісії:       1. __________________________________________________________________

 1. __________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________

                                          (підпис,  ініціали,  прізвище)

     «     »  ____________ 20___  року

                                                                                                                                                                                         Додаток 2

                                                                                                                                                                до п. 22  Правил  прийому

Таблиця

оцінювання виконання нормативів рівня фізичної підготовленості

№ з/п

Оцінка

Нормативи

Підтягування (раз)

Біг 60 м (сек.)

Біг 1500 м (хв., сек.)

1

12

12

8,0

6,10

2

11

11

8,3

6,20

3

10

10

8,8

6,30

4

9

9

8,9

6,40

5

8

8

9,0

6,50

6

7

7

9,2

7,00

7

6

6

9,3

7,10

8

5

5

9,4

7,20

9

4

4

9,6

7,30

10

3

3

9,7

7,40

11

2

2

9,8

7,50

12

1

1

10

8,00

      Фахове випробування  перевірки рівня фізичної підготовленості вважається складеним, в разі отримання вступником не більше  однієї оцінки початкового рівня за виконання встановлених нормативів

Правила виконання вправ

 1. Вправа на перекладині. Підтягування.

Виконується із положення вису на прямих руках хватом зверху (положення вису фіксується протягом 1-2 сек.)

При підтягуванні підборіддя повинно бути вище рівня перекладини. Дозволяється розведення ніг. Забороняється виконання махових рухів ногами.

 1. Біг - 60 м

Проводиться на біговій доріжці стадіону або рівному майданчику з будь-яким покриттям, яка розмічена повздовжніми лініями, лініями старту і фінішу; з високого або низького старту. Забороняється перебігати на другу доріжку.

 1. Біг-1500 м

       Проводиться на біговій доріжці стадіону з загального або роздільного старту. Забороняється переходити на ходьбу.

                                                                                                                                                                                 Додаток 3

                                                                                                                                                        до п. 27  Правил прийому

 ____________________________________________________________________________________________________

(найменування ліцею) 

 

      ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № ____

  КОНКУРСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

З _____________________________________

 

Екзаменатори:    1. ___________________                   

                              2. ___________________                   

                              3.  ___________________

„______” _____________________________ 202_  р.

 

№  з/п

 

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ТА 

ПО БАТЬКОВІ  ВСТУПНИКА

 

НОМЕР ЕКЗАМ.  ЛИСТА

 

РЕЙТИНГ.

БАЛ,

ОЦІНКА

 

ПІДПИС ЕКЗАМЕНАТОРІВ

1

2

3

4

5

 Голова екзаменаційної комісії:                                                   

_____________________________________________________________________

                                                                                                  ( підпис, ініціали, прізвище)

 Члени  комісії:                                                    

_______________________________________________________________________

                                                                                                 (підпис, ініціали, прізвище)

_______________________________________________________________________

                                                                                                  (підпис, ініціали, прізвище)

 

                                                                                                                                                                                   Додаток №4

                                                                                                                                                               до п.27 Правил прийому                                                                                                                    

                                                                                                                                      ГРУПА № __________

                                                                                                                                   ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ

                                                                                                                                       ВСТУПНИКА №___

                                                                                                                                             Приймальна комісія      

                                                                                                                               Чернігівського ліцею з посиленою

                                                                                                                                військово-фізичною підготовкою

                              ПРИМІТКА

 1. Екзаменаційний лист служить                                                                   Прізвище  ________________________                                         

       перепусткою на іспити.                                                                                                    

 1. Після закінчення вступних іспитів                                                            Ім’я____________________________

        екзаменаційний лист повинен бути                                                          По батькові                                      

       повернений у приймальну комісію.

 1. Не зараховані до ліцею одержують                                                         Яку іноземну мову вивчав____________

        назад свої документи після повернення

        екзаменаційного листа.                                                                Дата видачі «_____»   ______________202____р.

                                                                             

                                                                                                                 Секретар приймальної комісії _______________       

                                                                                                                                                                     (підпис,ініціали, прізвище)

Фотокартка

і печатка


                                                                                                                                               _________________________            

                                                                                                                                                    (особистий  підпис  вступника)

1. Результати фахових випробувань

а) результат медичного огляду________________________________________

                                                                              (придатний, не придатний)

б) результат психологічного обстеження _______________________________                                                                                                                                                           

                                                                               (придатний,  не  придатний)

в)   результат перевірки фізичної підготовленості ________________________

                                                                                            (рейтинговий бал, оцінка)

2. Оцінки отримані  на  вступних  іспитах:

№ з/п

Найменування предметів

(вид  іспиту)

Дата іспиту

Рейтинговий бал (оцінка)

Прізвище і ініціали екзаменатора

Підпис

екзаменатора

1

Математика

      (тест)

 

 

 

 

2

Українська мова

      (тест)

 

 

 

 


Секретар приймальної комісії                          __________________________

                                                                                      (підпис,  ініціали, прізвище)

                                                                                                                                                                             Додаток 5

                                                                                                                                                    до п.30  Правил прийому

 

                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                 Голова приймальної комісії

                                                                                                                                 Чернігівського ліцею з посиленою

                                                                                                                                 військово-фізичною підготовкою

                                                                                                                                                                      Є.Б.Казанін

                                                                                                                                  «_____»  ____________ 2021 року                                                                        

 

АКТ

      Комісія у складі: голови, заступника голови приймальної комісії ліцею(прізвище, ініціали), членів комісії – екзаменаторів (математики, української мови) (прізвище, ініціали),  (дата, час)  провела розпечатування конверта з  контрольним завданням для проведення іспиту (комбінованого тесту). У конверті виявились такі варіанти: ( вказуються номери варіантів).

   Додаток: примірники контрольних завдань (диктантів)  на _____ аркушах.

Голова комісії:  __________________________________________________

                                                      (підпис, ініціали, прізвище)

Члени приймальної комісії:   

 1. ___________________________________
 2. ___________________________________
 3. ___________________________________         

                            (підпис, ініціали, прізвище)                                                       

 „  _____”  ___________   202____ р.

                                                                                                                                                                         Додаток №   6

                                                                                                                                                       до п.34 Правил  прийому

 

 

                          ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ

                    з посиленою військово-фізичною

                           підготовкою

 

             ЛИСТ – ВКЛАДИНКА

 

            Виданий   «____»  ______________  р.

 

                        __________________________шифр  __________

      (рейтинговий  бал, оцінка)

                             __________________________________________________

                         __________________________________________________

                         __________________________________________________

                                             (підписи, ініціали, прізвища екзаменаторів) 

                             варіант   ___________________________________________

 

                                                                                                                                                                     Додаток №   7

                                                                                                                                                  до п.34  Правил  прийому

 

                                          ЧЕРНІГІВСЬКИЙ  ЛІЦЕЙ

                                   з посиленою військово-фізичною

                                        підготовкою

           

 

                                    ТИТУЛЬНИЙ   ЯРЛИК

 

            Група  №  ____________________  шифр  _________

 

          Письмовий   іспит

                                

                              З  _________________________   варіант ______________

 

                         вступник   _____________________________________

                                   (прізвище, ім'я та по батькові)

 

                         «_______»   _________________________  р.

                                                                                                                                                                                            Додаток 8

 

Оцінювання  комбінованого  тесту

 

       На  виконання  роботи  передбачено  60 хвилин (без  урахування  часу, витраченого  на  організаційну  підготовку).

       Комбінований  тест  містить  12  питань  з  української  мови  та  12  питань  з математики.

      Умови  завдань  переписувати  не потрібно. Абітурієнти  правильні  відповіді  позначають  у  спеціальному  бланку  відповідей.

      Якщо  абітурієнт  вважає  за  потрібне  внести  зміни  у  відповідь  до  якогось із завдань,  він має  це  зробити у спеціально відведеній  для  цього  частині  бланка.  Таке  виправлення  не  веде до втрати  балів.  Якщо ж виправлення  зроблено  в  основній  частині   бланка  відповідей, то бали  за  таке  завдання не  нараховують.

     За  результатами  роботи  абітурієнту  виставляють  рейтингові  бали  (від 0 до 12 балів)  окремо  за  українську  мову і  математику,  які  переводять  в  оцінку  за  12-ти бальною  системою  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів.

 

Таблиця

переведення  рейтингових балів  за 12-ти  бальною системою 

оцінювання  навчальних  досягнень  учнів

Кількість набраних

 рейтингових балів

Оцінка за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

0 - 1

1

1.5 - 2

2

2.5 - 3

3

3.5 - 4

4

4.5 - 5

5

5.5 - 6

6

6.5 - 7

7

7.5 - 8

8

8.5 - 9

9

9.5 - 10

10

10.5 – 11.5

11

12

12

 

 Українська  мова

 

      Кожний  варіант екзаменаційної  роботи  складається з 12 тестових  завдань, з яких   1-9  завдання  на  вибір  однієї  правильної  відповіді,  10-12 завдання -  на  знаходження  відповідностей.  Зміст  усіх  завдань  відповідає  чинній  програмі  з  української  мови  для  9 класу  закладів  загальної  середньої  освіти.

       Максимально  можлива  сума  балів  за  роботу  становить  12  балів.

 

Номери  завдань

1-6

7-9

10-12

Разом

Кількість  балів

по 0.5

по 1

по 2

12

Усього  балів

3

3

6

12

Математика

 Кожний  варіант екзаменаційної  роботи  складається  з  12  тестових  завдань,  з  яких  1-9  завдання  на  вибір  однієї  правильної  відповіді,  10-12  завдання  відкритої  форми  з  короткою  відповіддю.  Зміст  усіх  завдань  відповідає  чинній  програмі  з  алгебри  та  геометрії  для 7-9 класів  закладів  загальної  середньої  освіти.

 

  Максимально  можлива  сума  балів  за  роботу  становить  12  балів.

Номери  завдань

1-6

7-9

10-12

Разом

Кількість  балів

по 0.5

по 1

по 2

12

Усього  балів

3

3

6

12

 

     Оцінювання  результатів  тесту  здійснюється  з  кожного  навчального  предмета  окремо.

 

Абітурієнт,  який  отримав  3  рейтингові  бали (оцінку 3)  і  менше  з  одного з предметів,  вважається  таким, що  не  пройшов  конкурсне  випробування  й  до  підсумкового  засідання  приймальної  комісії  не  допускається.

 

{jllike} 

 
 
 

 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ОГОЛОШУЄ ЧЕРГОВИЙ  НАБІР на 2022-2024 навчальний рік 

     Право на участь у конкурсі для зарахування до 10 класу  ліцею мають  юнаки та дівчата, яким у рік зарахування  для здобуття  профільної середньої  освіти  виповнюється  15 років  та які у рік вступу  здобули базову  середню освіту.

    З 10 травня по 24 червня юнаки та дівчата які виявили бажання вступити до  ліцею, надсилають на адресу ліцею поштою, або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. такі документи:

 • особисту заяву вступника про бажання навчатися в ліцеї (зразок на сайті ліцею);
 • заяву батьків (або осіб, що їх  замінюють)  про їхню згоду на навчання дитини  в  ліцеї (зразок на сайті ліцею);
 • характеристику й табель успішності  за 9-й клас (I семестр) засвідчені підписом  директора і печаткою  загальноосвітнього навчального  закладу;

Таблиця

 виконання нормативів оцінювання  фізичної підготовленості

Оцінка

Нормативи

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

Підтягування у висі (раз)

Підтягування у висі лежачи (раз)

Біг 60 м (сек.)

Біг 30 м (сек.)

12

12

18

8,0

5,5

11

11

17

8,3

5,6

10

10

16

8,8

5,7

9

9

15

8,9

5,8

8

8

13

9,0

5,9

7

7

11

9,2

6,0

6

6

9

9,3

6,1

5

5

7

9,4

6,2

4

4

5

9,6

6,3

3

3

4

9,7

6.4

2

2

3

9,8

6,5

1

1

1

10

6,6

      Випробування  оцінювання фізичної підготовленості вважається складеним у разі отримання вступником не більше  однієї оцінки початкового рівня  за виконання нормативів

Правила виконання вправ

Вправа на перекладині. Підтягування у висі, у висі лежачи.

Виконується із положення вису на прямих руках  хватом зверху. Дівчата виконують вис лежачи  ( ноги торкаються підлоги).  

При підтягуванні підборіддя повинно бути вище рівня перекладини. Дозволяється розведення ніг. Забороняється виконання махових рухів ногами.

Біг - 60 метрів, 30 метрів

Проводиться на біговій доріжці стадіону або рівному майданчику з будь-яким покриттям, яка розмічена повздовжніми лініями, лініями старту і фінішу з високого або низького старту. Забороняється перебігати на другу доріжку.

Карта ліцею

Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:           м.Мукачево, Закарпатська обл.

                                                             вул. Духновича 17

Індекс:                         89600

Електронна адреса:      Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон:                            0 (3131) 3-82-65 (факс), 3-82-75 (багатоканальний)

Комунальний заклад "Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою "Патріот"" Харківської обласної ради

Адреса закладу:                 63524, Харківська обл., Чугуївський р-н,

                                                смт. Есхар, вул. Горького, буд. 13

Індекс:                                   63524

Електронна адреса:          Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон:                            (057) - 463-01-73

Приймальна комісія:      (057) - 755-14-18

                                              (094) - 815-14-18

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи.

 

Запорізький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник»

Адреса закладу:                    м. Запоріжжя вул Військбуд, 570

Індекс:                                      69013

Електронна адреса:            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефони:                             226-23-52 - начальник ліцею
                                                  226-23-53 - бухгалтерія
                                                  227-00-57 - навчальна частина
                                                  226-20-04 - заступник начальника з виховної роботи

 

Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:                     Хмельницкая обл.

                                                м. Каменец-Подольский  ул. Гагарина, 56

Індекс:                                       32300

Електронна адреса:              Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефони:                               3-28-82

                                                    3-58-97

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:               Тернопільська обл., Монастириський р-н,

                                               смт. Коропець, вул. М. Каганця 3 А

Індекс:                                 48300

Електронна адреса:        Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон:                           0355547566

Набір юнаків та дівчат після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

 

Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:                   Полтавська обл., м. Кременчук,

                                                вул. Ватутіна, 54/17

Індекс:                                   39623

Телефон:                             8(266) 77-35-38

Електронна адреса:         Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набір юнаків після закінчення 9-ти класів середньої загальноосвітньої школи

 

 

Криворізький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:                  м. Кривий Ріг, вул. О. Брозовського, 81

Індекс:                                    50027

Телефон:                               (тел./факс) 74 – 82 – 82 

Електронна адреса:           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

 

Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:                 м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1 

Індекс:                                   14003

Телефон:                              (04622)  53134

Електронна адреса:        Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

 

Луганський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Молодої Гвардії (м. Кремінна)

Адреса закладу:                    м. Кремінна вул. Мічуріна 18 ( 3-інтернат)

 Індекс:                                     91004

Телефон:                                Заступник начальника: 050 59 59 408

                                                                                          063 45 44 762

Електронна адреса:

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

 

Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:                      м. Львів, вул. Пасічна, 68        

 Індекс:                                       79038

Телефон/факс                         (приймальна): (8032) 271-81-22

                                                     (оперативний черговий): +380 (32) 271-81-12

Електронна адреса:                Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

 

Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:                  м. Одеса, вул. Профсоюзна, 9

Індекс:                                    65074

Телефон:                                (048) 761-68-61 (приймальна комісія)

Електронна адреса:           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

 

Острозький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:             Рівненська обл., м. Острог, пр. Незалежності, 62

Індекс:                               35800

Телефон:                          8 (03654) 3-18-22

Електронна адреса:       Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набір юнаків після закінчення 9-ми класів середньої загальноосвітньої школи

 

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат

Адреса закладу:                Івано-Франківська обл.,                

                                               м.Надвірна   вул. Сірика, 1 а

Індекс:                                  78400

Телефон:                            Директор, приймальня (03475) 2-90-30

Електронна адреса:         Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набір юнаків після закінчення 7-ми класів середньої загальноосвітньої школи

 

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка

Адреса закладу:             Україна, 40021, м. Суми,

                                            вул. Герасима Кондратьєва (Кірова), 165

Індекс:                               40021

Телефон:                         (0542) 79-80-05, тел./факс  (0542) 79-80-04

Електронна адреса:      Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набір юнаків після закінчення 8-ми класів середньої загальноосвітньої школи

 

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Адреса закладу:                   м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6

Індекс:                                      43021

Телефон:                                +380332249393

Електронна адреса:            Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На вступ до ліцею мають право громадяни України, які закінчили 8-9 класів

 

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна

Адреса закладу:                   м. Київ, бул. Лесі Українки, 25

Індекс:                                     01014

Телефон:                                044-286-17-18

На вступ до ліцею мають право громадяни України, які закінчили 7 та 10  класів

 

Військово-морський ліцей

Адреса закладу:                     м. Одеса, Фонтанська дорога, 14

Індекс:                                       65062

Телефон:                                  0979163559, 0958165506     

Електронна адреса:              Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.