- Благодійна допомога ліцею за 2022 рік;

- Баланс на 1 січня 2022 року;

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2022 рік;

- Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 2022 рік.